Međunarodno priznati sertifikati o nivou znanja nemačkog jezika

Međunarodno priznati ispiti iz nemačkog jezika – koji sertifikat je za mene?

Posedovanje sertifikata o poznavanju nemačkog jezika ne samo da je odličan motiv za učenje nemačkog jezika, već je i preduslov za studije ili dobijanje posla u zemljama nemačkog govornog područja. Ukoliko želite da radite ili započnete studije u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, trebalo bi da se upoznate sa zahtevima i uslovima za dobijanje nekog od sledećih sertifikata koji dokazuju znanje nemačkog.

1. Sertifikat Goethe-Zertifikat A1-C2

Goethe-Zertifikat je zvanični i međunarodno priznati sertifikat iz nemačkog jezika, koji odgovara nivoima od A1 do C2 na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira, po kome nivo A podrazumeva elementarno vladanje jezikom, dok nivo C dokazuje odlično vladanje nemačkim jezikom.  Ovi ispiti su namenjeni osobama starijim od 16 godina. Ispit je moguće polagati u Srbiji u Beogradu, Kikindi, Somboru, Čačku, Užicu, Kruševcu, Nišu i u Novom Pazaru.

Goethe ispiti se sastoje iz sledećih delova:

a) pismeni deo (sa zadacima iz slušanja, čitanja i pisanja),

b) usmeni deo (sa tezama za podsećanje i tematskim karticama).

Pismeni deo ispita se po pravilu radi pre usmenog dela.

2. Sertifikat Goethe Zertifikat: Fit in Deutsch (A1 i A2)

Goethe Zertifikat: Fit in Deutsch ispiti iz nemačkog jezika namenjeni su deci između 10 i 16 godina. Za sertigfikat Goethe Zertifikat A1: Fit in Deutsch polažu mladi od 10 do 16 godina, koji poseduju početna znanja iz nemačkog jezika. Ovaj sertifikat odgovara prvom stepenu šestostepene skale jezičke kompetencije. Ispit Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch polažu mladi između 12 i 16 godina, čije znanje nemačkog jezika odgovara drugom nivou jezičke skale Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.

3. Sertifikat ÖSD- Österreichisches Sprachdiplom

Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) ili austrijska jezička diploma je međunarodno priznati sertifikat iz nemačkog jezika, koji omogućava studije, dobijanje radne ili boravišne dozvole u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, kao i dobijanje nemačkog ili austrijskog državljanstva. Ovaj sertifikat izdaje Austrijski institut u Beogradu.

ÖSD ispit testira razumevanje pročitanog i slušanog teksta na nemačkom jeziku, kao i pismeno i usmeno izražavanje. Postoji 6 nivoa: prvi je A1, a poslednji je C2.

4. Sertifikat TestDaF

TestDaf je ispit koji priznaju svi nemački fakulteti i istraživačke institucije. Ovaj ispit namenjen je studentima sa veoma dobrim znanjem nemačkog jezika, koji nameravaju da studiraju ili da rade istraživanje na nekom od mnogobrojnih nemačkih univerziteta. Budući da podrazumeva poznavanje nemačkog jezika na naprednom nivou, on obuhvata ispite na nivoima B2 i C1. TestDaf proverava znanje nemačkog jezika u četiri jezičke veštine: veština čitanja, slušanja, pisanja i usmenog izražavanja. U Srbiji je ispit TestDaF moguće polagati na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Preduslov za polaganje ispita je najmanje B2 nivo znanja nemačkog jezika.

 

 

PROČITAJTE JOŠ:

Pročitajte: KURSEVI NEMAČKOG JEZIKA

Pročitajte: KORISNI SAVETI ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA

Pročitajte: SERVISNE INFORMACIJE

Pročitajte: ZANIMLJIVOSTI O ZEMLJAMA NEMAČKOG GOVORNOG PODRUČJA

ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust