N – deklinacija je promena imenica po padežima u nemačkom jeziku po kojoj određena reč dobija nastavak –n ili –en u svim padežima u jednini osim u nominativu. U primeru dole vidite tu promenu na reči Mensch:

N  der Mensch

G  des Menschen

D  dem Menschen

A  den Menschen

Ostale imenice koje slede ovu promenu mogu da se svrstaju u sledeće kategorije:

  1. Imenice muškog roda koje se završavaju na -e

Živa bića (ljudi i životinje):

– Gatte, Bote, Erbe, Junge, Kollege, Kunde, Neffe, Sklave, Herr,  Affe, Falke, Hase, Löwe, Bär, Bulle…

Pripadnici različitih nacionalnosti:

– Deutsche, Bulgare, Däne, Finne, Franzose, Pole, Serbe…

  1. Zanimanja koja se završavaju na sufiks –oge:

– Biologe ‚Geologe, Pädagoge, Psychologe…

  1. Reči stranog porekla koje se završavaju na sufikse –ant, -ent, -ist, at:

– Demonstrant, Emigrant, Elefant, Diamant, Konsonant, Student, Absolvent, Präsident, Optimist, Polizist, Demokrat, Kandidat…

  1. Nazivi ljudi na osnovu zanimanja, titule, uverenja ili nekog drugog svojstva:

– Fotograf, Christ, Held, Mensch, Prinz, Astronom, Ökonom, Philosoph, Patriot, Pilot, Chirurg, Katholik, Bandit…

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust