zapošljavanje u Nemačkoj

Od 1. januara 2021. u Nemačkoj je stupila na snagu nova regulativa koja se odnosi na zapošljavanje u Nemačkoj bez nostrifikovane diplome (Defizitbescheid-a) na osnovu regulative za države Zapadnog Balkana. To znači da je vlada SR Nemačke odlučila da i nakon 2020. godine produži privilegovan pristup nemačkom tržištu rada za državljane iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije.

Ova regulativa se odnosi na sve vidove zapošljavanja bez obzira na to da li imate priznate kvalifikacije ili ne. Uslov za dobijanje vize je i dalje saglasnost nemačke Savezne agencije za zapošljavanje. Broj izdatih saglasnosti po zakonu je ograničen na do 25.000 na godišnjem nivou. Nova regulativa će važiti do kraja 2023. godine.

Zahtevi mogu da se podnesu isključivo u ambasadama Nemačke u jednoj od šest gore navedenih država, odnosno u zemlji u kojoj imate stalno prebivalište. Savezna agencija za zapošljavanje u Nemačkoj će izdati saglasnost pod uslovom da podnosilac zahteva 24 meseca pre podnošenja zahteva nije primao finansijske ili druge usluge u skladu sa nemačkim zakonom o podnosiocima zahteva za azil.

Termini za podnošenje zahteva se izdaju svakog meseca posebno, što znači da se vreme čekanja na termin skratilo u odnosu na raniji period. Ukoliko želite da podnesete zahtev za vizu, samo treba da upišete željeni termin u spisak na sajtu ambasade koji se formira svakog meseca. Registracije sa dosadašnjeg spiska za zakazivanje termina se neće uzimati u razmatranje.

Da biste podneli zahtev za izdavanje vize, potrebna vam je kompletna dokumentacija. Šta je sve potrebno od dokumenata za izvršenje registracije, pogledajte na sledećem LINKU.

Kako pandemija Kovida utiče na implementaciju regulative?

S obzirom na važeća ograničenja za ulazak u zemlje EU usled pandemije korona virusa, vize za ulazak u Nemačku radi zaposlenja se neće izdavati do prestanka važenja ograničenja. Isto važi i za termine za podnošenje zahteva.

Svi koji su se registrovali za termin pre 31.12.2020. će morati da sačekaju nove liste termina kako bi mogli da se upišu za novi termin za podnošenje zahteva za vizu po novoj regulativi. Dosadašnje registracije važe samo za regulativu koja ističe 31.12.2020. godine pa se neće uzimati u razmatranje. Nakon ukidanja ograničenja koja su u vezi sa pandemijom korona virusa, plan je da se za podnošenje zahteva za vizu u ambasadama dodeljuju termini za svaki mesec posebno kako bi se skratilo dosadašnje vreme čekanja i kako bi se zapošljavanje u Nemačkoj olakšalo.

Koliko se čeka viza za visokoobrazovane?

Ukoliko imate diplomu o visokokvalifikovanom stručnom obrazovanju ili akademskom obrazovanju možete da podnesete zahtev za nostrifikaciju diplome u Nemačkoj, jer su za  stručnu radnu snagu sa nostrifikovanom diplomom ograničenja za ulazak u Nemačku ukinuta. Za podnošenje zahteva za izdavanje vize u ovoj kategoriji vreme čekanja na termin je minimalno. Ovu mogućnost možete da iskoristite ukoliko ispunjavate sledeće uslove:

  1. Proverite da li se vaša kvalifikacija priznaje u Nemačkoj na ovom LINKU
  2. Pokrenite ubrzani postupak nostrifikacije na LINKU

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize neophodan vam je termin. Potrebno je da se prvo prijavite za termin i  sačekate potvrdu o registraciji. Termin zakažite tek nakon što dobijete potvrdu o nostrifikaciji diplome ili delimičnom priznavanju. Ukoliko ste svoju diplomu nostrifikovali na osnovu ubrzanog postupka za stručnu radnu snagu, zakažite termin u kategoriji “ubrzani postupak”. U svim ostalim slučajevima prijavite se u kategoriji koja odgovara vašoj situaciji – bilo da je u pitanju nostrifikovana diploma ili potvrda o delimičnom priznavanju diplome ili pak diploma visokog obrazovanja, tzv. “Plava karta”.

Očekivano vreme termina za podnošenje zahteva za vizu je najmanje 2-3 meseca za naučnike, IT stručnjake, sportiste, stučnu radnu snagu sa licenciranim diplomama priznatim u Nemačkoj, svim radnicima koji poseduju potvrdu o delimičnom priznavanju diplome (Defizitbescheid) ili nostrifikovanom diplomom o završenom visokoškolskom obrazovanju (Plavom kartom), medicinsko osoblje sa nostrifikovanom diplomom.

Nešto više od godinu dana se čeka na termin za radnike bez nostrifikovane diplome i spajanje porodice.

Kako pandemija korona virusa utiče na proces nostrifikacije diploma?

Centralna kancelarija za inostrano obrazovanje – ZAB (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen) i u toku pandemije korona virusa radi na obrađivanju sertifikata za inostrane univerzitetske kvalifikacije. U pojedinačnim slučajevima može da dođe do kašnjenja u obradi upita ili izdavanju potvrda.

Sve informacije o vrednovanju vaših obrazovnih kvalifikacija, odnosno priznavanju profesionalnih kvalifikacija stečenih u zemljji prebivališta za potrebe tržišta rada u Nemačkoj, pogledajte na ovom LINKU.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust