Participske konstrukcije u nemačkom jeziku

Participske konstrukcije u nemačkom jeziku možemo koristiti kao pridevske atribute – tj. prideve. Ukoliko se radi o radnji koja je u toku, ili koja je još aktuelna – biramo particip prvi, a ukoliko se radnja dogodila u prošlosti, već je završena – particip drugi.

particip 1: die vergehende Zeit = die Zeit, die vergeht = vreme koje prolazi
particip 2: die vergangene Zeit = die Zeit, die vergangen ist = vreme koje je prošlo

Kako se grade participi?

 • Particip prvi ili particip prezenta gradi se dodavanje sufiksa -d na infinitiv glagola:
  npr.        schlafen + -d  à schlafend
  laufen + -d à laufend
  aussehen + -d à aussehendAko participe koristimo kao prideve, moramo na njih dodati nastavke karakteristične za promenu prideva, dakle ove oblike menjamo po pravilima pridevskih deklinacija (link ka temi).das tief schlafende Baby = das Baby, das tief schlaf
  der schnell laufende Sportler = der Sportler, der schnell läuft
  die gut aussehende Frau = die Frau, die gut aussiehtaliein tief schlafendes Baby
  ein schnell laufender Sportler
  eine gut aussehende Frau
 • Termin „particip drugi“ u nemačkom jeziku pojavljuje se prvi put prilikom učenja perfekta – tada smo naučili da se to glagolsko vreme gradi od pomoćnog glagola sein ili haben i participa drugog, koga drugačije nazivamo particip perfekta. Njegove oblike gradimo tako što na infinitivnu osnovu dodajemo prefiks ge- i sufiks -t – ukoliko se radi o pravilnim glagolima:
  npr.        ge- koch -t à gekochtili ga možemo naći u trećoj koloni tabele jakih i nepravilnih glagola:
  npr. ankommen à angekommen; verschließen à verschlossen; (link ka temi perfekt – nepravilni glagoli)das hart gekochte Ei = das Ei, das hart gekocht ist
  das seit Jahren verschlossene Kino = das Kino, das seit Jahren veschlossen ist
  der angekommene Zug = der Zug, der schon angekommen ist

Participske konstrukcije u nemačkom jeziku se obrađuju na kursevima B1 nivoa i njihova upotreba i korišćenje odlikuje napredniji nivo nemačkog jezika od početnog.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

  ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust