Kada Vam neko postavi pitanje na nemačkom jeziku na koje treba da odgovorite sa da ili ne, obično nećete imati poteškoća ako odgovarate odrično jer je „Ne“ uvek „Nein“. Međutim, ako želite da kažete „Da“, imate dve opcije – „Ja“ i „Doch“. Koju reč od ove dve ćete upotrebiti, zavisi od načina na koji je pitanje postavljeno.

Ako je pitanje postavljeno tako da je glagol u potvrdnom obliku, a Vaš odgovor je „Da“, započećete odgovor sa „Ja“:

Bist du verheiratet? – Da li si udata / Da li si oženjen?

Ja, ich bin verheiratet. – Da, udata sam / Da, oženjen sam.

Ako je pitanje postavljeno tako da je glagol u odričnom obliku, a Vaš odgovor je „Da“, započećete odgovor sa „Doch“:

Bist du nicht verheiratet? – Zar ti nisi udata / Zar ti nisi oženjen?

Doch, ich bin verheiratet. – Da, udata sam / Da, oženjen sam.

Ako je Vaš odgovor odričan, u oba slučaja ćete odgovoriti sa „Nein“:

Bist du verheiratet? – Nein, ich bin nicht verheiratet.

(Da li si udata / Da li si oženjen? – Ne, nisam udata/oženjen)

Bist du nicht verheiratet? – Nein, ich bin nicht verheiratet.

(Zar ti nisi udata /oženjen? – Ne, nisam udata/oženjen)

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust