Saznajte šta ćete sve naučiti na A1 nivou nemačkog jezika

Zajednički evropski referentni okvir za jezike, CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) podrazumeva postojanje ukupno 6 nivoa znanja: A1, A2, B1, B2, C1 i C2, gde je A1 najniži a C2 najviši nivo znanja jezika.

Kada počinjete da učite nemački od  A1 nivoa nije vam potrebno apsolutno nikakvo predznanje. Međutim, iako početni odnosno najniži, ovaj nivo je veoma važan jer predstavlja neophodnu osnovu za svako dalje učenje. Zbog toga je potrebno da na samom početku uložite napor i postavite dobre temelje koji će vam kasnije omogućiti brže i lakše savladavanje viših nivoa.

Šta je to što ćete znati po završetku A1 nivoa, kada su u pitanju razumevanje, govor i pisanje na nemačkom jeziku?

Koliko ću razumeti nemački jezik po završetku nivoa A1?

Po završetku A1 nivoa nemačkog jezika moći ćete da prepoznate osnovne reči kada ih čujete ili pročitate, kao i fraze koje se često koriste u svakodnevnom životu.

Razumećete kratke pisane poruke jednostavnog sadržaja i jednostavne instrukcije i informacije, kao na primer informacije na plakatima ili oglasnim tablama, reklamne kataloge itd.

Koliko ću zaista moći da govorim na nemačkom?

Po uspešnom završetku A1 nivoa nemačkog jezika moći ćete da pitate i odgovorite na jednostavna pitanja o temi koja vam je poznata.

Umećete da koristite jednostavne izraze kada je potrebno da opišete sebe i svoju porodicu, da kažete gde živite, odakle ste, kao i da opišete predmete koje često koristite. Umećete da postavite drugim osobama pitanja o tome gde žive, koga poznaju ili šta poseduju.

Moći ćete da komunicirate sa nekim kome je nemački maternji jezik, ali pod uslovom da on govori sporije, jasnije i da koristi reči koje se često sreću u govoru.

Šta ću umeti da napišem?

Naučićete nemačku abecedu, i umećete da u pisanoj formi date osnovne podatke o sebi, svojoj porodici, poslu i slično.

Moći ćete da napišete kraće poruke i izjave, kao i da pošaljete nekome razglednicu ili popunite jednostavne formulare.

Gramatika

Na samom početku učenja jezika veliki akcenat je na usvajanju gramatičkih pravila. Dakle moraćete da savladate gramatiku “od nule”, ali ako to uradite kako treba na samom početku, bićete u velikoj prednosti kada je u pitanju dalje učenje.

Pogledajte aktuelne kurseve klikom na KURSEVI NEMAČKOG JEZIKA

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust