NEMAČKI U BROJKAMA

Najvažnija statistika koja Vam može biti od pomoći:

broj govornika u svetu
broj zemalja u kojima se govori
broj zemalja u kojima je službeni jezik
broj internet korisnika koji koriste ovaj jezik

NAJVAŽNIJI SAVETI ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA

Da li je teško naučiti nemački jezik?

Vlada mišljenje da je teško naučiti nemački jezik. Da li je ovo zaista tačno? Učenje stranog jezika može biti zahtevno ako se uzmu u obzir sva gramatička pravila, izgovor i broj reči koje treba zapamtiti. To važi i za nemački jezik…

U kategoriji: Najvažniji saveti za učenje, Učenje nemačkog jezika,
5 razloga za učenje nemačkog jezika

Kada se povede pitanje o omiljenim jezicima ili jezicima koje bi pored engleskog voleli da nauče, ljudi uglavnom navode francuski, italijanski ili španski. Nemački jezik većini deluje grubo i komplikovano…

U kategoriji: Najvažniji saveti za učenje, Učenje nemačkog jezika,