Deficitarna zanimanja u Austriji u 2020. godini ne razlikuju se mnogo od prethodnih godina. U Austriji se svake godine objavljuje spisak deficitarnih zanimanja, a poslednjih godina najviše fale zanatlije i inžinjeri. Savezni ministar rada i savezni ministrar ekonomije su sastavili listu poslova koji deficitarni u 2020. godini na austrijskom tržištu rada. Trenutno se u Austriji na spisku nalazi 56 deficitarnih zanimanja i 27 posebno za pokrajine.

Osobe koje nisu državljani Evropske unije treba da poseduju radnu i boravišnu dozvolu za obavljanje svih vrsta poslova, uključujući i rad kao au-pair pomoć u kući.

Za državljane Srbije, Crne Gore, BiH i Makedonije treba da se podnese zahtev za crveno-belo-crvenu karticu kako bi se ostvarilo pravo na radnu dozvolu u Austriji i to na sledeći način:

 • Morate da dokažete da ste završili školu za određeno deficitarno zanimanje
 • Treba da imate ugovor za posao u Austriji i da je poslodavac spreman da vam plati minimalnu naknadu za rad po zakonu ili kolektivnom ugovoru
 • Da imate najmanje 55 bodova prema određenim kriterijumima

Kriterijumi za bodovanje kvalifikovanih radnika:

 • Završena trogodišnja zanatska deficitarna škola sa završnim ispitom (20 bodova)
 • Završena četvorogodišnja deficitarna škola s maturskim ispitom (25 bodova)
 • Završen minimalno trogodišnji bachelor fakultet (30 bodova)
 • Radno iskustvo po godini (2 boda)
 • Radno iskustvo u Austriji po godini (4 boda)
 • Položen A1 ispit nemačkog jezika (5 bodova)
 • Položen A2 ispit nemačkog jezika (10 bodova)
 • Položen B1 ispit nemačkog jezika (15 bodova)
 • Položen A2 ispit engleskog jezika (5 bodova)
 • Položen B1 ispit engleskog jezika (10 bodova)
 • Starost do 30 godina (15 bodova)
 • Starost do 40 godina (10 bodova)

Za ispitivanje pojedinačnih kriterijuma prema bodovnom sistemu, potrebno je dostaviti sledeće dokumente:

 • Potvrda o završenoj školskoj spremi (svedočanstva i diplome za trogodišnju ili četvorogodišnju srednju školu).
 • Potvrda o uspešnom završetku trogodišnjih studija na univerzitetu ili drugoj visokoškolskoj ustanovi

Potrebno je priložiti i potvrdu o radu ukoliko podnosilac zahtevaposeduje radno iskustvo.

Jezičke kompetencijenemačkog jezika se dokazuju međunarodnim sertifikatom sa instituta ÖSD, Goethe ili TelcGmbH.

Jezičke kompetencije engleskog jezikase dokazuju sertifikatima kao što su Cambridgesertifikat, IELTS, TOEFL.

Koraci pre zapošljavanja u Austriji

Prvi korak je da podnosilac zahteva pronađe odgovarajućeg poslodavca. Tek tada može da podnese zahtev za izdavanje crveno-belo-crvene karte, bilo u Ambasadi Austrije u Beogradu, ili u Austriji (u Pokrajinskom ili Okružnom nadleštvu ili Magistratu). U Ambasadi ili Konzulatu zahtev se podnosi isključivo lično, dok u Austriji to može da uradi poslodavac. Ukoliko proverazahteva bude pozitivno rešena, podnosilac zahteva dobija radnu dozvolu.

 • Zahtev za izdavanje radne dozvole podnosi budući poslodavac u Austriji predolaska kandidata u zemlju (tzv. „Einzelsicherungsbescheinigung“)
 • Radna dozvola se ne izdaje za vre