Novi zakon o zapošljavanju u Nemačkoj je uzburkao javnost i dao nadu osobama koje planiraju preseljenje. Međutim u medijima se od nedavno pojavljuju netačne informacije na temu zapošljavanja u Nemačkoj koje kažu da je Vlada Nemačke usvojila zakon kojim se ukidaju radne vize za građane koji dolaze iz zemalja van Evropske unije.

Ambasada Nemačke u Beogradu izdala je zvanično saopštenje u kome stoji da je građanima iz država koje nisu članice Evropske unije i dalje potrebna viza ukoliko žele da se zaposle u Nemačkoj.

Novi zakon o zapošljavanju u Nemačkoj predviđa značajne izmene koje imaju za cilj olakšice prilikom traženja posla, dobijanja boravišne dozvole, a nacrt zakona još uvek nije usvojen. Zakon bi trebalo da stupi na snagu u januaru 2020. godine.

O čemu se zapravo radi?

Najjačoj ekonomiji u Evropi nedostaje više od milion kvalifikovanih radnika. Nemačka Vlada je preduzela neohodne mere i osmislila strategiju za uvoz kvalifikovanih radnika iz zemalja koje nisu članice EU.

Novi zakon (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) o zapošljavanju u Nemačkoj omogućava radnicima iz zemalja kao što su Srbija ili Bosna i Hecegovina da postanu ravnopravni sa na tržištu rada, a nemački poslodavac više neće morati da dokazuje da na domaćem tržištu rada nema odgovarajućih stručnih kadrova.

Cilj novog zakona o zapošljavanju je povećanje broja stručnjaka iz zemalja van Evropske unije kroz efektnije procese izdavanja viza.

Državljani Republike Srbije koji žele da rade u Nemačkoj, i dalje treba da imaju vizu.

Na osnovu vize imaju pravo da uđu u Nemačku gde im se na licu mesta izdaje boravišna dozvola u skladu sa svrhom njihovog boravka, ukoliko su ispunjeni svi uslovi.

Po novom zakonu radnici mogu da odu u Nemačku na šest meseci pod uslovom da poseduju sredstva za izdržavanje u tom periodu, odgovarajuće znanje nemačkog jezika i potvrđenu diplomu. Boravišna dozvola se u slučaju pronalaska posla produžava nakon šest meseci.

Za visokokvalifikovane radnike postoji i Plava karta, a to je radna i boravišna dozvola namenjena fakultetski obrazovanim kadrovima na privremenom radu u zemljama Evropske unije.

Novi zakon o zapošljavanju ne menja ništa za diplomce, ali znači radnicima sa srednjom stručnom spremom čije diplome su priznate u Nemačkoj.

Prednost vize za traženja posla je to što nakon sklapanja ugovora o radu sa nemačkim poslodavcem, radnik iz Srbije može da dobije radnu i boravišnu dozvolu u Nemačkoj. Sve ove prednosti znače da radnik zaobilazi dosadašnju višemesečnu proceduru čekanja termina za vizu u domovini.

Novim zakonom o zapošljavanju u Nemačkoj definiše se i da u određenim okolnostima radnik može da stručnu spremu stečenu u zemlji iz koje dolazi, dokaže nakon dolaska u Nemačku. Kvalifikovani stranci mogu da uđu u zemlju, počnu da rade, dok traje postupak priznavanja njihovih diploma i kvalifikacija.

Za sve radnike koji planiraju u nekom trenutku da se presele celu porodicu u Nemačku, savetuje se da pročitaju i šta je potrebno za sklapanje braka i spajanje porodice u Nemačkoj

Radnici će moći da se prijave za stalni boravak ukoliko četiri godine konstantno imaju boravišnu dozvolu, rade i plaćaju penzioni sistem najmanje 48 meseci.

Novim zakonom takođe se olakšava ostanak radnika u Nemačkoj u cilju doškolovavanja i priznavanja stručnih i profesionalnih kvalifikacija.

Zakon stupa na snagu od 1. januara 2020. godine do kada će važiti postojeća regulativa o zapošljavanju radnika iz inostranstva, ali prethodno treba da bude usvojen u nemačkom parlamentu. Još jedan novi zakon u Nemačkoj olakšaće osobama starijim od 45 godina da pronađu posao i presele se u Nemačku.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust