Turistička putovanja u Nemačku i dalje nisu dozvoljena zbog Korona virusa. Državljani Srbije koji imaju boravišnu dozvolu ili nacionalnu D vizu SR Nemačke, odnosno neke od članica Evropske unije, Velike Britanije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske, mogu da uđu u Nemačku isključivo ukoliko se vraćaju u mesto stalnog boravka ili Nemačku koriste kao zemlju u tranzitu.

Tranzit kroz Nemačku je moguć ukoliko državljani Srbije imaju pravo ulaska u zemlju u koju putuju i poseduju dokaz o svrsi i krajnjoj destinaciji putovanja. Tranzit mora biti obavljen najkraćim mogućim putem i bez nepotrebnog zadržavanja (bez noćenja).

Državljani Srbije koji poseduju nemačku nacionalnu vizu mogu da uđu u Nemačku ako pripadaju sledećim kategorijama:

  • bračni partneri i maloletna deca osoba koje žive u Nemačkoj,
  • stručna radna snaga i visoko kvalifikovani kadrovi, čije je prisustvo neodložno i neophodno iz ekonomskih razloga (potreban pismeni dokaz),
  • medicinsko i gerontološko osoblje sa nostrifikovanim ili delimično priznatim diplomama,
  • studenti sa potvrdom o upisu i potvrdom visokoškolske ustanove da je prisustvo nastavi neophodno i da studiranje na daljinu nije moguće.

Državljani Srbije mogu da putuju u Nemačku bez vize i uz prethodno odobrenje Savezne policije SR Nemačke u sledećim slučajevima:

  • neodložna poslovna putovanja koja su opravdana iz ekonomskih razloga,
  • izuzetno hitni medicinski slučajevi uz prilaganje lekarskog uverenja o hitnosti i neophodnosti medicinskog tretmana bez koga bi došlo do pogoršanja stanja ili posledica po život i zdravlje. Prilikom prelaska granice nužni medicinski razlozi moraju biti potkrepljeni odgovarajućim dokazima.

U sezoni godišnjih odmora Nemačka je uvela obavezno testiranje na aerodromima i svim stanicama drumskog saobraćaja, kako bi sprečila ulazak Korone u zemlju. Za povratnike iz tzv. rizičnih zemalja, među kojima se nalazi i Srbija, do kraja septembra važi besplatno testiranje i 14 dana obaveznog karantina. Povratnici iz zemalja koje nisu rizične mogu da se testiraju samo ako sumnjaju na simptome Korona virusa.

Nemačke laboratorije na nedeljnom nivou obavljaju preko million testiranja, a za građane Srbije koji dolaze u Nemačku, bez obzira na državljanstvo koje imaju, do oktobra važi obavezno i besplatno testiranje prilikom ulaska u zemlju. Proces je jednostavan: putnik koji dolazi u Nemačku se testira u mobilnoj stanici za testiranje gde mu se uzima bris.  Putnik je dužan da instalira Korona aplikaciju preko koje u roku od 24 do 48h dobija izveštaj ukoliko je test negativan. Ako je test na Korona virus pozitivan, putnika zove Zavod za javno zdravlje sa daljim instrukcijama. U svakom slučaju, dok se čekaju rezultati testa, povratnik je u obavezi da bude u samoizolaciji. Kazne za nepoštovanje karantina su jako visoke i u nekim pokrajinama se kreću do 25.000 evra.

Od početka oktobra se očekuje ukidanje obaveznog testiranja za povratnike iz rizičnih zemalja u koje spade i Srbija. Ipak, povratnici će morati da budu u kućnoj samoizolaciji, 5 dana uz obavezno testiranje o svom trošku ili 14 dana u karantinu.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust