Nemačka vlada je usvojila nacrt zakona o osnovnoj penziji kojom bi se povećala mesečna primanja penzionerima koji imaju niska primanja. Svi koji su uplaćivali doprinose najmanje 35 godina, a imaju malu penziju, dobijaće od države dodatak na osnovnu penziju. U praksi, to će značiti da samci čija je penzija manja od 1250 evra i parovi čija je penzija manja od 1950 evra, mogu da očekuju dodatak na penziju od 2021. godine. Prema procenama, taj dodatak će dobijati između 1 200 000 i 1 500 000 penzionera što će državni budžet koštati između milijardu i milijardu i po evra. Osnovna penzija će se finansirati poreskim sredstvima, a ova solidarna podrška će poboljšati finansijske uslove osobama sa nižim kvalifikacijama ili osobama koje su radile skraćeno radno vreme, pa su tako i uplate u penzioni fond bile niže od osiguranika s prosečnim ili višim primanjima.

Osim toga, vodiće se i računa o usklađivanju osnovne penzije sa državnom pomoći za plaćanje kirije – Nemačka novčano pomaže stanovanje građanima sa niskim primanjima.

I pre ovog zakona, u Nemačkoj je postojala socijalna pomoć u iznosu od 796 evra kao novčani dodatak za penzionere sa malim penzijama. Ukupno 1.1 milion penzionera je primalo ovu vrstu pomoći preko socijalne službe.

Takođe, razmatraće se i „klizni“ period za penzionere koji imaju niska primanja, ali su uplaćivali doprinose 34 godine.

Još uvek je nejasno kako će se evidentirati dohodak od ulaganja, prihod od izdavanja nekretnina, životno osiguranje, privatno penziono osiguranje, pa se očekuje da će tokom zakonodavnog postupka biti razjašnjeno. Pošto se podaci o takvim stvarima dobijaju tek po isteku jedne kalendarske godine, sa uplatom osnovne penzije će se čekati dok oni ne budu spremni, dakle, oni koji pretenduju na nju će, kada završe radni vek, morati najpre da se strpe godinu dana dok se ne donese konačna odluka o tome da li treba da je dobiju.

 ŠTA SE PODRAZUMEVA POD OSNOVNOM PENZIJOM?

Svi građani Nemačke koji su bili u radnom odnosu 35 godina i koji su za to vreme uplaćivali obavezne doprinose za taj period ili im je u radni staž uračunato podizanje i odgajanje dece ili negovateljska delatnost članova bliže porodice, u starosti bi trebalo da imaju osnovnu penziju. Dodatak na osnovnu penziju od 2021. godine bi trebalo da se postupno povećava – onaj ko je imao duži radi staž bi trebalo da ima veću osnovnu penziju. Oni čija su primanja iznad granice minimalnih primanja će dobijati 60 % osnovne penzije i tako dalje – što su primanja veća, osnovna penzija će biti manja.

Penzioneri koji su uplaćivali doprinose 35 godina, a čiji su doprinosi manji od 80%, ali iznad 30% mesečnog dohotka će ostvariti dodatak na osnovnu penziju.

KAKO SE RAČUNA IZNOS OSNOVNE PENZIJE?

Postupak računanja je dosta komplikovan. Radi se o sistemu poena u kome se uzima u obzir odnos zarade prema prosečnoj plati u Nemačkoj u određenoj godini. Tako se visina iznosa računa uzimanjem u obzir precizne zarade u svakoj godini radnog staža.

U svakom slučaju, penzioneri sa minimalnim primanjima mogu da računaju na neoporezivi dodatak na prihod od zakonske penzije koji će iznositi minimalno 220 evra.

Sa zakonskom penzijom od 600 evra bruto, nakon odbitka za doprinose ostaje 534 evra, od čega je 100 evra rezervisano kao „plus penzija“ (=25% od prosečne penzije od 424 evra). Pored toga, postoji i 30% iznad minimalnog mesečnog dohotka od 434 evra što iznosi 130,20 evra. Ovaj ukupni iznos od 230,20 evra će biti ograničen na polovinu standardne penzije od 440 evra (procena za 2021. godinu) i na kraju, dodatak će minimalno iznositi oko će iznositi 220 evra.

KAKO SE PODNOSI ZAHTEV?

Zahtev ne mora da se podnosi jer će se odvijati po automatizmu. Službenici penzionog osiguranja će imati pune ruke posla sa proverama svih izvora primanja penzionera. To podrazumeva i složene postupke provere primanja u inostranstvu ali i čestu komunikaciju sa Centralnim uredom za porez i finansije.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.