Novi Zakon o useljavanju stručne radne snage u Nemačku, počeće da se primenjuje od 1. marta 2020. godine. Novi Zakon će olakšati građanima iz zemalja koje nisu članice Evropske unije da se zaposle, a to znači da će i stanovnici Srbije moći da dođu do posla u Nemačkoj pod istim uslovima kao i nemački građani, za deficitarna zanimanja.

Građani Srbije već sada imaju prednost privilegovanog pristupa nemačkom tržištu rada, kao državljani zemlje kandidata za članstvo u EU. Međutim, novi Zakon uvodi nekoliko novina koje će olakšati zaposlenje naših ljudi u Nemačkoj, a jedna od njih je da će zahtevi za izdavanje vize za stručnu radnu snagu biti obrađivani po ubrzanom postupku.

Prema ranijim iskustvima na termin u ambasadi se čekalo oko šest nedelja, dok se na odluku o odobrenju vize čeka između sedam i devet nedelja. Ovim Zakonom, trebalo bi da ambasade dodeljuju termine najduže u roku od 14 radnih dana od podnošenja zahteva za termin, dok bi odluka o odobrenju vize trebalo da se donese u roku od tri nedelje nakon termina.

Takođe, kako navode, jedna od novina koju donosi jeste ukidanje ispita prednosti, što podrazumeva da se pre svakog zapošljavanja stručnjaka iz treće zemlje zaposli domaći ili evropski kadar. Time će već za pola godine građanima zapadnog Balkana biti olakšano zapošljavanje u Nemačkoj.

S obzirom na nisku stopu nezaposlenosti, rezidencijalni test rada više neće biti potreban za kvalifikovana zanimanja, ali će se i dalje primenjivati za pristup profesionalnoj obuci.

Između ostalog, ovim Zakonom biće omogućeno useljavanje kvalifikovane stručne radne snage. Šta to znači – kvalifikovani profesionalci obuhvataće univerzitetske studente, kao i osobe sa stručnom spremom.

Kao kvalifikovan stručnjak, moći ćete zapravo da obavljate zanimanje za koje ste kvalifikovani.

Kako ističu iz nemačke ambasade, najvažniji preduslov da zahtev za izdavanje vize bude razmatran u ubrzanom postupku je nostrifikacija diploma i sertifikata o stručnom obrazovanju u Nemačkoj. Dodaju da se postupak nostrifikacije može već sada pokrenuti.

Bez obzira da li imate visoku ili srednju stručnu spremu, od vas će se prvo zatražiti da zvanično priznate svoju kvalifikaciju. Priznavanje kvalifikacija vrši se u svakom pojedinačnom slučaju od nadležnih organa za priznavanje u Nemačkoj. Minimalni preduslov za priznavanje je da stručno obrazovanje mora da traje najmanje dve godine.

Da bi se olakšala procedura, najavljuje se osnivanje centralnog servisnog centra za inostranu stručnu radnu snagu koja traži priznavanje svoje stručne spreme, koji će savetovati i pomagati podnosioce zahteva u postupku priznavanja.

Ono što je neophodno jeste sertifikat o znanju nemačkog jezika najmanje na nivou A2, za određene grupe na nivou B1. To zavisi, između ostalog, od planiranog zaposlenja. Znanje nemačkog jezika na nivou A2 podrazumeva svakodnevnu konverzaciju, dok B2 omogućava da se osoba jasno i smisleno izrazi, kao i da razume glavne sadržaje u vezi sa poslom.

Novi zakon ne nudi nikakve nove mogućnosti nekvalifikovanim radnicima da dobiju pristup tržištu rada u Nemačkoj. Međutim, pod određenim uslovima, IT stručnjaci mogu dobiti pristup tržištu rada bez formalne kvalifikacije, ukoliko recimo imaju pet godina radnog iskustva, kao i kandidati koji su regrutovani uz pomoć Savezne agencije za zapošljavanje.

Međutim, samo priznavanje vaših profesionalnih kvalifikacija nije dovoljno ako želite da radite u Nemačkoj. Da biste dobili dozvolu boravka sa dozvolom za rad, moraćete da ispunite niz dodatnih kriterijuma. Odluka o dodeli prebivališta ili radne dozvole su u nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke, odnosno nadležnih organa u zemlji.

Takođe, svi stranci koji podnesu zahtev za vizu da bi tražili ili se uključili u posao ili obuku u Nemačkoj, moraće da dokažu da mogu izdržavati sebe i članove porodice, ako je primenljivo, bez pristupa javnim sredstvima.

U Nemačkoj je trenutno najveća potražnja za radnicima u sektoru uslužnih delatnosti, iza kojih sledi građevinarstvo i zdravstvo.

Takođe, traže se radnici sa srednjom stručnom spremom, ali i dalje vlada velika tražnja za inženjerima u sektoru hemije, mašinstva i građevinarstva.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust