Dobro poznavanje nemačkog jezika olakšava život u Nemačkoj i pruža velike mogućnosti. Jezik je ključ za uspešnu integraciju. Najvažnija ponuda za osnovno učenje nemačkog jezika je integracioni kurs koji podržava država.

Učešće u integracionim kursevima je, po pravilu, dobrovoljno. Međutim, u pojedinim slučajevima može da se desi da vas Ausländerbehörde (Ured za strance) ili Jobcenter (Centar za zapošljavanje) obaveže na učešće na ovakvom jednom kursu.

Na vama je da odlučite u kojoj školi ćete da posećujete integracioni kurs. Prilikom traženja odgovarajućeg kursa mogu da vam pomognu Savetovališta za doseljenike (Migrationsberatungsstellen).

Ljudi koji tek potražuju azil nemaju pravo na kurs nemačkog. Situacija se menja tek ukoliko zahtev za azil bude prihvaćen i osoba sme dugoročno da ostane u Nemačkoj: tada je obavezno pohađanje takozvanog integracionog kursa. Na njemu se pre svega uči nemački jezik, ali se uči i o pravima i obavezama u Nemačkoj, osnovama politike i društva. Nadležni Ured za strance obaveštava kome se tačno i gde treba obratiti za pohađanje kursa.

ŠTA OBUHVATA INTEGRACIONI KURS?

Opšti integracioni kurs obuhvata kurs nemačkog jezika od 600 nastavnih časova i orijentacioni kurs od 60 nastavnih časova. Kurs nemačkog jezika se sastoji od više delova kursa sa po 100 nastavnih časova.

Prvih 300 nastavnih časova čine početni kurs, dok sledećih 300 časova čine napredni kurs. U okviru kursa nemačkog jezika savladaćete rečnik koji je neophodan za svakodnevni razgovor i pisanje. Tu spadaju kontakt sa državnim službama, razgovori sa komšijama i kolegama na poslu, sastavljanje pisama kao i popunjavanje formulara.

Takođe, na kursu ćete obrađivati svakodnevne teme kao što su: kupovina, stanovanje, deca, mediji, rekreativne aktivnosti, škola i posao ili traženje posla.

ZAŠTO VAM JE POTREBAN INTEGRACIONI KURS?

Nakon položenog završnog testa, nemački ćete govoriti, čitati i pisati na nivou A2 ili B1. Poslodavci uglavom traže potvrdu o položenom integracionom kursu na uvid. Nekada ovu potvrdu morate da pokazati državnim ustanovama, kao npr. službi za strance. Potvrda o položenom integracionom kursu vam takođe može pomoći kada želite da aplicirate za državljanstvo, odnosno da postanete nemački državljanin.

Ostale informacije, zahteve i podsetnike možete dobiti na sledećoj internet stranici:

www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html

Ukoliko ne položite završni ispit, morate da pohađate još 300 dodatnih časova nastave, a pravo na polaganje ispita imate još samo jednom.

KOLIKO KOŠTA INTEGRACIONI KURS?

Doseljenici koji dolaze iz zemalja koje nisu članice EU, a žele da ostvare neograničeno pravo boravka u Nemačkoj, moraju da ispune nekoliko uslova. Ti uslovi podrazumevaju određeno znanje nemačkog jezika, kao i osnovna znanja o društveno-pravnom sistemu i uslovima života u Nemačkoj. Uslovise stiču uspešnim završetkom kursa integracije. Nakon položenog  integracije stičete pravo da aplicirate za državljanstvo.

Znanje nemačkog jezika postignuto na kursevima integracije olakšava osim toga svakodnevnicu i povećava šanse na tržištu rada u Nemačkoj.

Država osigurava finansijsku pomoć za pohađanje integracionog kursa i po pravilu preuzima polovinu troškova kursa koji trenutno iznosi 3,90 € po času, što znači da vi učestvujete u troškovima kursa sa 1,95 € po času. Ako uspešno završite integracioni kurs u roku od dve godine, možete da dobijete povraćaj polovine iznosa sopstvenog učešća (rok počinje da teče od izdavanja potvrde o pravu učešća). Polaznici kursa koji npr. primaju socijalnu nadoknadu za pokrivanje osnovnih životnih troškova mogu da budu oslobođeni plaćanja kursa, odnosno oslobođeni od svog učešća.

DA LI JE PRISUSTVO NASTAVI NA INTEGRACIONOM KURSU OBAVEZNO?

Da biste ostvarili cilj kursa integracije morate redovno da prisustvujete nastavi. To podrazumeva redovno pohađanje predavanja i polaganje završnog ispita. Na vaš zahtev organizator kursa će vam izdati pisanu potvrdu o redovnom učestvovanju na kursu. Promena organizatora kursa je u pravilu dopuštena tek po završetku pojedine celine kursa. Zamena organizatora kursa je moguća u posebnim okolnostima, posebno u slučaju preseljenja, prebacivanja s redovnog kursa na intenzivan kurs i obrnuto, radi čuvanja dece ili započinjanja stručnog obrazovanja ili zaposlenja nakon završetka jedne celine kursa.

Kada ste se obavezali za jedan integracioni kurs, morate u svakom slučaju da redovno učestvujete u kursu i na završnom testu. Ukoliko ne ispunite vaše obaveze, to može da ima novčane posledice ili posledice za vaš boravak. Ustanova koja organizuje kurs mora da informiše službu za strance ili službu, koja je nadležna za dodelu pomoći nezaposlenima, kada u integracionom kursu ne učestvujete redovno. Pored toga savezna služba, služba za strance ili mesto koje je nadležno za dodelu pomoći nezaposlenima može da upita ustanovu koja organizuje vaš kurs, dali redovno učestvujete. Redovno učestvovanje u kursu je za vas i onda važno, kada zahtevate obeštećenje za putne troškove ili kasnije želite da ponovite nadgradni jezički kurs. Vaša ustanova koja održava kurs vam na zahtev pismeno potvrđuje redovno pohađanje.

 ORIJENTACIONI KURS

Orijentacioni kurs je poslednji deo integracionog kursa u trajanju od 60 časova.  Na orijentacionom kursu ćete razgovarati o: nemačkom pravnom sistemu, istoriji, kulturi, vašim građanskim dužnostima, o regiji u kojoj živite, vrednostima do kojih se drži u Nemačkoj kao što su: sloboda veroispovesti, tolerancija i ravnopravnost, ali i o kulturi zemlje iz koje dolazite.

Učestvovanje na završnom ispitu je besplatno.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.