Prema nekim procenama, broj lekara koji napuste Srbiju kreće preko  700 godišnje. Zemlja u koju odlaze najčešće je Nemačka, koja je zbog deficita radne snage u zdravstvenom sektoru, svojim propisima olakšala dolazak na rad i zapošljavanje stranih lekara.

Dobri uslovi u zdravstvenim ustanovama, adekvatna nadoknada i mogućnost za usavršavanje su važni faktori, kojima Srbija teško može da konkuriše.

Mnogi lekari motiv za odlazak pronalaze u pozitivnim iskustvima kolega i prijatelja. Takođe, naši lekari nailaze i na poteškoće u svojoj zemlji u sprovođenju specijalizacije.

Nemačka je trenutno obećana zemlja za lekare. Jako je važno dobro razumeti sistem. Prvi korak je što bolje savladavanje jezika, a to znači da lekar mora da nauči jezik do minimum B2 nivoa kako bi mogao da se sporazume sa pacijentom bez problema.
Nemačko zdravstvo lekarima pruža slobodu izbora specijalizacije, uslova rada, mesta rada. Takođe, tu je i veliki izbor metoda koje su neophodne u postavljanju dijagnoze.

Nemački sistem je generalno dobro organizovan, u smislu da ako primite u seoskoj bolnici pacijenta sa moždanim krvarenjem, taj isti pacijent će u roku od sat vremena helikopterom biti prebačen na neurohirurgiju najbliže veće bolnice.

Radni dan u Nemačkoj traje oko osam sati, izuzev dežurstva, koja traju 24 sata i ima ih od pet do osam u mesecu.

Jedan od glavnih motiva za odlazak lekara u inostranstvo su mnogo bolje plate i standard. Osim plate, lekarima je motiv za odlazak i mogućnost lakog zaposlenja, dobijanje mogućnosti za usavršavanjem i specijalizacija odmah nakon završenih osnovnih studija.

U Nemačkoj, kao i u Srbiji, primanja variraju  zavisno  od toga na kojem nivou se nalazite i koliko iskustva imate.

U odnosu na Srbiju, lekar u Nemačkoj može mesečno da zaradi nekoliko puta više, a plata dodatno može da bude veća u zavisnosti od toga da li i koliko dežurstava obavljate u toku meseca.

Nemački i srpski zdravstveni sistem je teško uporediti, jer je Nemačka velika zemlja sa više od 80 miliona stanovnika, a Srbija je mnogo manja, zatim, Nemačka mnogo više ulaže u zdravstvo jer je srazmerno ekonomskoj snazi Nemačke, novac koji se ulaže u zdravstveni sistem mnogostruko veći.

Ipak i u Nemačkoj na termin kod specijaliste morate malo da sačekate. S druge strane, u Nemačkoj su uvek aktuelna nova istraživanja u terapiji različitih oboljenja, pravljenje vodiča i smernica i kontinuirana edukacija, što je osnova za funkcionisanje čitavog sistema, koji je onda u celoj državi na istom nivou.

Nemačka je nedavno donela nove zakone koji će od naredne godine olakšati useljavanje stručne radne snage iz zemalja Zapadnog Balkana. Nemačkoj i dalje nedostaje lekara, jer se radi o zemlji sa velikim mogućnostima, koja se kontinuirano razvija.

Sa olakšanim uslovima zapošljavanja u Nemačkoj, očekuje se da će još lekara otići iz Srbije, nadajući se svim beneficijama koje Nemačka nudi za sve lekare, a to je usavršavanje i napredovanje u poslu.

Koliko Nemačkoj nedostaje medicinskih radnika, govori podatak da su medicinske sestre iz Srbije koje su posao našle u Nemačkoj dobile povećanje zagarantovane minimalne zarade od 200 evra, bilo da su pitanju zarade medicinskih sestara koje nisu nostrifikovale diplomu ili onih koje su to uradile.

Prema podacima sindikata, iz Srbije godišnje ode oko 800 medicinskih sestara. Njihova mesečna zarada u našoj zemlji je oko 36.000 dinara. Procenjuje se da Srbiju napusti i 750 lekara godišnje, najviše interventnih kardiologa, radiologa i anesteziologa. Oni u proseku zarađuju po oko 80.000 dinara.

Dosadašnja minimalna mesečna plata koja je iznosila 1.800 evra, sada je 2.000 evra. Zarada medicinskih sestara kojima je srpska diploma priznata u Nemačkoj istovremeno je uvećana sa 2.200 evra na 2.400 evra.

Ove novine se odnose isključivo na medicinske sestre i tehničare opšteg i pedijatrijskog smera iz Srbije, a koji su na rad u Nemačku otišle legalnim kanalima posredstvom sporazuma dve zemlje, odnosno Nacionalne službe za zapošljavanje i nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust