Novi Zakon o useljavanju stručne radne snage u Nemačku (stupa na snagu 01.03.2020) olakšaće kvalifikovanim radnicima iz država koje nisu članice EU, da se zaposle u Nemačkoj.

Pre podnošenja zahteva za vizu neophodno je da se nabavi zvanična potvrda o utvrđivanju ekvivalentnosti svoje profesionalne kvalifikacije. Ekvivalentnost kvalifikacije utvrđuju zvanični organi Savezne Republike Nemačke. Informacije o odgovarajućem postupku možete da pronađete na ovom linku: www.anerkennung-in-deutschland.de.

Kvalifikovani radnici i stručnjaci koji su zainteresovani za rad u Nemačkoj treba da pokrenu postupak za utvrđivanje ekvivalentnosti što pre. Mogu da pokrenu postupak čak i pre marta 2020. godine kada će novi zakon stupiti na snagu.

Čim dobiju zvanično obaveštenje o ekvivalentnosti kvalifikacije, kvalifikovani radnici i stručnjaci mogu da podnesu zahtev za izdavanje vize kako bi otišli u Nemačku i prihvatili radno mesto za koje su kvalifikovani. Ukoliko su nemačke vlasti profesionalnu kvalifikaciju priznali samo delimično, zainteresovani mogu da zatraže vizu radi stručnog usavršavanja i dalje kvalifikacije u Nemačkoj. Pod određenim okolnostima mogu da se zaposle već tokom trajanja stručnog usavršavanja.

Osobe sa dovoljnim znanjem nemačkog jezika mogu da podnesu zahtev za vizu radi traženja posla, ukoliko raspolažu finansijskim sredstvima koja pokrivaju životne troškove. Viza za traženje posla važi šest meseci. Mladi ljudi koji su završili školu, do navršene 25. godine života mogu u trajanju do šest meseci da borave u Nemačkoj ako žele da konkurišu u obrazovnim institucijama, pod uslovom da im stečena diploma omogućava upis na visokoškolskoj ustanovi, ako im je znanje nemačkog jezika na dovoljnom nivou (najmanje B2) i ukoliko raspolažu finansijskim sredstavima koja pokrivaju životne troškove.

Za kvalifikovane radnike koji imaju preko 45 godina su drugačiji uslovi. Ukoliko dođu u Nemačku radi zapošljavanja dužni su da prilože ugovor o radu koji im obezbeđuje zakonom određenu minimalnu zaradu ili dokaz o starosnoj penziji čija visina pokriva osnovne životne troškove. Preciznije, stariji od 45 godina će još u svojoj domovini morati da dokažu da su dovoljno uplaćivali u penzijsko osiguranje. To je jedna mogućnost. Druga je da na novom radnom mestu u Nemačkoj zarađuju najmanje 3.685 evra bruto. Razlog ovakve mere je da se zbog novog zakona o useljavanju ne desi da stariji od 45 godina u starosti, zbog premalih penzija, padnu na teret države, odnosno nemačkog socijalnog sistema.

Kolika će biti penzija vaša penzija u Nemačkoj nakon 3,685 evra bruto, možete da pogledate na sledećem linku:

https://n-heydorn.de/pensionsrechner.html

Postoji mogućnost da ukoliko imate više od 45 godina, a do tada ste u matičnoj zemlji uplaćivali doprinose, iznos od 3,685 evra kao uslov za vizu bude umanjen.

Dakle, penzija iz matične zemlje i penzija iz Nemačke na osnovu bruto iznosa od 3,685 evra ne sme da bude ispod minimuma potrebnog za socijalnu pomoć. Treba imati u vidu da se penzije oporezuju u I klasi poreza bez obzira na to koliko je članova domaćinstva. Svi ovi parametri će se od marta 2020. uzimati u obzir prilikom obrate zahteva za izdavanje vize.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust