vrste clanova u nemackom ucenje jezika

Der, die ili das? Najčešća je nedoumica koju imamo kada počnemo da učimo nemački jezik. Svaka imenica u nemačkom jeziku piše se velikim slovom i ima svoj član (der, die ili das), koji određuje njen rod i broj. Budući da se nemački rod razlikuje od srpskog i nikad ne možemo biti sigurni da li je, na primer, auto taj, ta ili to, sledi nekoliko informacija o članovima i saveta za njihovo lakše učenje.

  1. Određeni član

Kada potražimo neku imenicu u rečniku, primetićemo da je uvek navedena zajedno sa svojim članom i nastavkom za množinu. U pitanju je određeni član imenice koji glasi: der za muški rod, die za ženski rod i das za srednji rod, kao i die za množinu. Za razliku od srpskog jezika, množina u nemačkom ne razlikuje rodove, te je član za množinu uvek die. Članove ćete najbolje naučiti ukoliko ih odmah učite uz imenicu, pa će tako, na primer, pas biti „der Hund“ ili auto „das Auto“.

Savet: Kada učite nove reči, koristite plavi marker za imenice muškog, crveni za imenice ženskog, zeleni za imenice srednjeg roda, dok množinu možete obeležiti žutom bojom. Na ovaj način povezaćete reč sa bojom i vizualno zapamtiti rodove imenica.

  1. Neodređeni član

Neodređeni član koristimo kada prvi put spominjemo nešto, na primer neku nepoznatu osobu ili predmet. Za muški i srednji rod će neodređeni član glasiti ein, za ženski eine, dok za množinu neodređeni član ne postoji. Ukoliko ne mislimo na određenu osobu ili predmet, reći ćemo: „Ich brauche eine Brille“ (Potrebne su mi naočare). U ovom slučaju prvi put uvodimo reč naočare u naš razgovor i upotrebljavamo neodređeni član eine.

  1. Nulti član

U nekim slučajevima ne moramo uz imenicu navesti član, kao na primer kod zanimanja, ličnih imena ili imena gradova. Stoga, ako želimo da objasnimo da je gospodin Miler lekar, reći ćemo „Herr Müller ist Arzt“ ili ako želimo da kažemo da je Tim zaljubljen u Lauru, reći ćemo „Tim ist in Laura verliebt“. Član takođe često ne moramo da navedemo kod nabrajanja: „Er hat Mut, Kraft und Intelligenz“ (On ima hrabrost, snagu i inteligenciju).

  1. Negativni član

Imenice u nemačkom jeziku možemo negirati uz pomoć negativnog člana. Član kein se menja isto kao i neodređeni član ein, sem što, za razliku od neodređenog člana ima i množinu. Za muški i srednji rod upotrebljava se oblik kein, a za ženski rod i množinu oblik keine.Upotrebom ovog člana možemo nekome objasniti, na primer, da nije u pitanju olovka nego hemijska na sledeći način: „Das ist kein Stift, das ist ein Kugelschreiber“.

Savet: Posle svake lekcije možete imenice podeliti u tri kolone (muški, ženski i srednji rod), što doprinosi boljem pregledu svih imenica i njihovih članova, lakšem pamćenju novih reči i vežbanju pravilnog pisanja.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust