Modalni glagoli u nemačkom jeziku

Modalni glagoli u nemačkom jeziku su nešto sa čim se svi oni koji su započeli sa učenjem nemačkog susreću još na samom početku. Glavna odlika modalnih glagola je da modifikuju značenje glavnog glagola u rečenici time što ukazuju na to da je nešto zabranjeno, moguće, potrebno, željeno ili nužno.

Budući da su jako česti i spadaju u svakodnevnu upotrebu, veoma je bitno znati kako ih pravilno koristiti.

Nemački jezik ima ukupno šest modalnih glagola, a to su: können (moći, znati, umeti), mögen (dopadati se, voleti), sollen (trebati), wollen (želeti), müssen (morati) i dürfen (smeti).

Karakteristika ovih glagola jesu nepravilni oblici jednine. Pošto zahtevaju dopunu u vidu drugog glagola, modalni glagoli u rečenici stoje na drugom mestu, a na kraju rečenice stoji infinitiv glavnog glagola.

Za svakodnevnu komunikaciju je potrebno znati oblike prezenta i preterita. Perfekat modalnih glagola je slabo u upotrebi.

Ovo su modalni glagoli u nemačkom jeziku:

1. KÖNNEN

– koristi se za izražavanje mogućnosti ili umeća

Prezent:
ich kann                    wir können
du kannst                 ihr könnt
er/sie/es kann         sie/Sie können

Preterit:
ich konnte                 wir konnte
du konntest              ihr konntet
er/sie/es konnte      sie/Sie konnten

Kannst du mir beim Umzug helfen?
Leider konnten die Mitarbeiter kein Kompromiss finden.

2. MÜSSEN

– koristi se za izražavanje nužnosti ili obaveze

Prezent:
Ich muss                     wir müssen
du musst                    ihr müsst
er/sie/es muss          sie/Sie müssen

Preterit:
ich musste                 wir mussten
du musstest              ihr musstet
er/sie/es musste      sie/Sie mussten

Linda muss später zum Arzt gehen.
In der Schule mussten wir immer schwere Matheaufgaben lösen.

3. DÜRFEN

– koristi se za izražavanje dopuštenja

Prezent:
ich darf                       wir dürfen
du darfst                    ihr dürft
er/sie/es darf            sie/Sie dürfen

Preterit:
ich durfte                    wir durften
du durftest                 wir durften
er/sie/es durfte         sie/Sie durften

Darf man hier rauchen ?
Als ich jünger war, durfte ich nicht so viel Schokolade essen.

4. WOLLEN

– koristi se za izražavanje želja ili volje

Prezent:
ich will                       wir wollen
du willst                    ihr wollt
er/sie/es will            sie/Sie wollen

Preterit:
ich wollte                  wir wollten
du wolltest               ihr wolltet
er/sie/es wollte       sie/Sie wollten

Warum will er nicht mit ins Kino ?
Letzten Sommer wollten wir nach Deutschland fahren.

5. SOLLEN

– koristi se za izražavanje neke potrebe

Prezent:
ich soll                       wir sollen
du sollst                    ihr sollt
er/sie/es soll            sie/Sie sollen

Preterit:
ich sollte                   wir sollten
du solltest                ihr solltet
er/sie/es sollte        sie/Sie sollten

Der Arzt hat mir gesagt, dass ich dieses Medikament morgens einnehmen soll.
Gestern sollte ich eigentlich nach Berlin fahren, aber am Ende blieb ich doch zuhause.

6. MÖGEN

– koristi se za izražavanje dopadanja

Ovaj modalni glagol odstupa od ostalih, jer ne zahteva dopunu u vidu drugog glagola na kraju rečenice.

Prezent:
ich mag                     wir mögen
du magst                  ihr mögt
er/sie/es mag          sie/Sie mögen

Preterit:
ich mochte                wir mochten
du mochtest             ihr mochtet
er/sie/es mochte     sie/Sie möchten

Line mag keinen Fisch.
Schokolade mochte ich früher überhaupt nicht.

Glagol mögen ne možemo kombinovati sa drugim glagolom. Kako bismo onda rekli “volim da … ?”

U ovoj situaciji će nam pomoći prilog gern (rado). Umesto da kažemo “volim da …”, reći ćemo “rado …”.

Ich mag Texte schreiben. – Ich schreibe gern(e) Texte.

Da li “möchten” spada u modalne glagole?

Iako se möchten navodi kao jedan od modalnih glagola, on to nije. Radi se o obliku glagola mögen, tačnije, o konjunktivu ovog glagola. Koristi se se za izražavanje želja ili namera.

Hans möchte ein Stück Kuchen essen.
Möchtest du heute vielleicht ins Kino (gehen)?

Modalni glagoli i formulisisanje rečenica u perfektu

Kao što smo već rekli, rečenice sa modalnim glagolima u perfektu nisu česte. Ipak, to ne znači da ne možemo da gradimo ovo vreme. Perfekat se u ovom slučaju gradi od prezenta glagola haben, a na kraju rečenice stoje dva infinitiva – infinitiv glavnog i modalnog glagola.

haben + 2x Infinitiv

Marta hat das Zimmer aufräumen müssen.
Ili u preteritu: Marta musste das Zimmer aufräumen.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust