Za duži boravak u Nemačkoj, državljani svih zemalja moraju da imaju dozvolu boravka.

Za zakoniti boravak u Nemačkoj postoje sledeće dozvole boravka:

 • Viza
 • Dozvola za boravak
 • Dozvola za nastanjenje

Zahtev za dobijanje vize za dugotrajni boravak se, isto kao i u slučaju turističke vize, podnosi u nemačkom predstavništvu u zemlji iz koje potiče stranac. Ovo ne važi za državljane Evropske unije, Australije, Izraela, Japana, Kanade, Republike Koreje, Novog Zelanda i Sjedinjenih Američkih Država, jer oni odgovarajući zahtev mogu da podnesu u Nemačkoj.

Privremena dozvola boravka dodeljuje se u neku od svrha boravka navedenih u zakonu. Nakon ulaska sa nacionalnom vizom, na zahtev se dodeljuje privremena dozvola boravka u svrhu određenog boravka u skladu sa zakonom. Ukoliko se prvo dobije privremena dozvola boravka, po isteku određenog roka, po pravilu je moguće dobijanje neograničene dozvole za nastanjenje. Dozvola za nastanjenje dobija se, na primer, kada je stranac duže od pet godina u posedu dozvole boravka i kada su ispunjeni i ostali preduslovi (npr. obezbeđivanje finansijskog izdržavanja, neosuđivanost, dovoljno poznavanje nemačkog jezika, kao i kada ne postoje razlozi za proterivanje).

Dozvola za nastanjenje je vremenski i prostorno neograničena i omogućava zapošljavanje (zapošljavanje i samozapošljavanje).

Dokumenti koji treba da se donesu uz zahtev za dozvolu boravka:

 • lična karta/pasoš zemlje porekla
 • aktuelna fotografija (biometrijska)
 • obračun aktuelne plate za poslednja tri meseca
 • dokaz o zdravstvenoj zaštiti
 • ugovor o zakupu stana, odnosno ugovor o kupovini/izvod iz katastra u slučaju stana u vlasništvu
 • dokaz o uplati penzionih doprinosa tokom pet godina (u slučaju dozvole za nastanjenje)
 • u slučaju spajanja porodice neophodan je razgovor sa supružnikom i dokaz o poznavanju nemačkog jezika u obliku odgovarajućeg testa

ELEKTRONSKA DOZVOLA BORAVKA (eAT-elektronische Aufenthaltstitel)?

Elektronska dozvola boravka (eAT) je nezavisan dokument u praktičnom formatu kreditne kartice koji od 1. septembra 2011. dobijaju svi pripadnici zemalja van Evropske unije (državljani trećih zemalja).

Uvođenjem eAT ukinuta je dosadašnja dozvola boravka (samolepljiva etiketa), dozvola i trajna dozvola boravka i zamena lične karte za strance u papirnom obliku. Na beskontaktnom mikročipu, pored ličnih podataka, snimljeni su i digitalna fotografija i dva otiska prstiju.

Kao i nova lična karta nemačkih državljana, i eAT će stranim građanima da omogući online-komunikaciju sa državnim institucijama i upravama. eAT sadrži funkciju online-legitimacije pomoću koje se omogućava jednostavnije i brže sprovođenje transakcija, na primer na internetu ili prodajnim automatima.

eAT je pripremljena za korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa za pravno obavezujuće potpisivanje digitalnih dokumenata. Korišćenje online funkcije legitimacije (elektronski dokaz identiteta i elektronski potpis) je dobrovoljno i može po želji da se aktivira, odnosno deaktivira. Cilj je da dozvola boravka Evropske unije bude jednoobrazna i da se korišćenjem biometrijskih podataka poveća veza između vlasnika dokumenata i dokumenata i da se isti zaštite od zloupotrebe.

Napomena:

Dosadašnja dozvola boravka u pasošima i zameni za pasoše važiće najkasnije do 31. avgusta 2021. godine. Dodatne informacije mogu da se dobiju kod Uprave za strance (Ausländerbehörde).

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

  ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust