Iako je Nemačka  većim delom bliža je polarnom krugu nego ekvatoru, u njoj vlada umerena klima, bez izuzetno  niskih ili visokih temperatura. Veći deo Nemačke prostire se u zoni umereno hladne klime u kojoj preovladavaju vlažni zapadni vetrovi koji stižu sa Severnog mora.

Klima na severozapadu i severu Nemačke je izrazito okeanska, sa padavinama tokom čitave godine. Zime su uglavnom blage, a leta relativno sveža.

Istočni deo Nemačke odlikuje izrazito kontinentalna klima. U tom delu zemlje u toku zime ima dugih vrlo hladnih perioda, a leta mogu da budu prilično topla.  U ovom delu  često se beleže  dugotrajni periodi suvog vremena. Temperature su najviše u julu, a najniže u januaru. Odstupanja od prosečne temperature i količine padavina su veoma česta. Tako, na primer, padavina ima mnogo više  na zapadnim nego na istočnim obroncima planina. Zaštićena  planinama, postoje prava  ostrva tople klime, a jedno od njih je, na primer,  nizija u gornjem toku Rajne.  Prosečna temperatura u nizijama severne Nemačke u julu dostiže u proseku 18 stepeni iznad nule, a u „sunčanim džepovima“ juga čak i 19.4 stepena Celzijusovih.

Na severozapadu, oko donjih tokova Labe i Vezera, jaki su uticaji atlantske klime, koja se odlikuje blagim zimama i prohladnim letima, sa dosta kiše tokom cele godine (1.000 mm). Jugozapadna Nemačka, naročito dolina Rajne, ima takođe blagu zimu, ali znatno toplije leto sa dosta sunčanih dana (posledica toga je da u dolini Rajne uspeva vinova loza, duvan i povrće). U unutrašnjosti zemlje zime su oštrije, a leta toplija. Padavina je sve manje u istočnom delu države (bivša teritorija Istočne Nemačke). Klima u istočnom delu države ima umereno-kontinentalni karakter (januarska temperatura se kreće od -4°C do 0°C, a julske temeperature se kreću od 10 do 19°C). Godišnja količina padavina može da spadne i na 500 mm.

Generalno, na jugu zemlje često pada kiša, na istoku su leta toplija, dok na zapadu retko pada sneg.

Promena klime se oseća poslednjih godina i u Nemačkoj, ali su leta i dalje u većem delu zemlje blaga i kišovita, uostalom kao i zime.

Dakle, u kojoj meri je klima u Nemačkoj umerena zavisi o kom regionu je reč. Najhladniji region zimi je oko Brandenburga, ali su leta najtoplija.

Ljubitelji lepog vremena bi trebalo da posete jug Nemačke, preciznije Frajburg, gde je prosečna letnja temperatura oko 20 stepeni. Taj deo je i pretežno sunčan: 1740 sati godišnje.

Ipak, najsunčanije mesto u Nemačkoj je Cinovic (Zinovitz) na istočnom ostrvu Usedom – sa 1917 sati sunca godišnje. Najmanje sunca ima u regionu Gotingena, koji nema ni upola sunčanih sati poput Cinovica.

Najkišovitija mesta nisu na severu Nemačke, kako se obično pretpostavlja, već na jugu, u blizini Alpa. Balderšvang u Algau je najkišovitiji grad, sa 2450 litara po kvadratnom metru godišnje. Dok u području oko istočnog grada Hale ne padne ni jedna šestina kiše od toga – samo 400 litara.

Na kraju, zaključak je da zahvaljujući veličini teritorije i različitim geografskim područjima, Nemačka ima različite klimatske varijacije. Uglavnom, velikim delom ove zemlje vlada kontinentalna klima sa izraženim godišnjim dobima. Severne i severozapadne priobalne zone imaju okeansku klimu dok u južnim alpskim delovima zemlje vlada oštra planinska klima. Centralne više oblasti takođe imaju izmenjenu planinsku klimu koju karakterišu obilne padavine tokom cele godine.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust