Iako mnogi strahuju od učenja prošlog vremena u nemačkom jeziku, ono nije toliko komplikovano. Postoji nekoliko pravila koja treba da naučite kako biste uspešno savladali perfekat u nemačkom jeziku, a ovo su najvažnija:

PRAVILNI GLAGOLI

Pravilo: pomoćni glagol „haben“ + particip perfekt II (ge + glagol+ t)

Primer: Du hast deine Hausaufgaben gemacht.

Izuzeci: Wir sind gereist/gewandert/aufgewacht…

NEPRAVILNI GLAGOLI

PRELAZNI (sa objektom)

Pravilo: pomoćni glagol „haben“ + particip perfekt II (ge + glagol + en)

Primer: Du hast deinen Kugelschreiber genommen.

Izuzeci (bez objekta): Sie hat geschlafen/gestanden/gesessen/gelegen…

NEPRELAZNI (bez objekta) Često se definišu kao glagoli kretanja, mirovanja, stanja i promene stanja.

Pravilo: pomoćni glagol „sein“ + particip perkert II (ge + glagol + en)

Primer: Ist  er nach Kanada geflogen?

MEŠOVITI GLAGOLI

Pravilo: pomoćni glagol „haben“ + particip perfekt II (ge + glagol + t)

Primer: Er hat gedacht/gewusst/gebracht/gekannt/genannt.

GLAGOLI SA NASTAVKOM – IEREN

Pravilo: pomoćni glagol „haben“ + particip perfekt II (glagol +t)

Primer: Was hat er studiert?

Izuzetak: Was ist passiert?

GLAGOLI SA NEODVOJIVIM PREFIKSOM

Pravilo: pomoćni glagol „haben“ + particip perfekt II (glagol + t/en)

Primer: Sie haben  besucht/verstanden/erzählt/gewonnen/empfohlen…

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust