U Nemačkoj se o platama uvek govori u bruto iznosu. Nakon što platite poreze i doprinose državi, vama ostaje neto iznos zarade. Neto plata iznosi, u zavisnosti od poreske klase, oko 60% od bruto plate.

Ukoliko vaša bruto plata u Nemačkoj iznosi 3.000 evra, neto iznos će biti oko 1800 evra. Sve odbitke (Abzüge) možete da pročitate u vašem mesečnom obračunu koji se zove Gehaltsabrechnung.

U  Nemačkoj postoji preko 40 vrsta poreza: Solidaritätszuschlag za obnovu istoka Nemačke, porez na dodatu vrednost (Mehrwertsteuer), porez na automobil (Kraftfahrzeugsteuer), porez na psa (Hundsteuer) porez na benzin (Energiesteuer) itd.

Svakog meseca od bruto plate se oduzima porez na dohodak u vidu poreza na platu (Lohnsteuer) i prebacuje se poreskoj upravi. Osim toga, poslodavac će poreskoj upravi prebaciti solidarni dodatak za obnovu istoka zemlje i ukoliko ste član crkve, porez za crkvu. Kada prijavljujete boravak u formularima morate da navedete da li ste pripadnik neke verske zajednice. Ukoliko ništa ne popunite plaćaćete porez svakako koji je oko 19 evra. Jedino ako napišete O.K. (ohne Konfession – bez konfesije) bićete oslobođeni crkvenog poreza. Poslodavac će osim toga za vas platiti doprinose za penziono osiguranje (Rentenversicherung), zdravstveno osiguranje (Kranken – und Pflegeversicherung) i doprinose u slučaju nezaposlenosti (Arbeitslosenversicherung). Ostatak je vaša neto plata.

 Uz pomoć kalkulatora, izračunajte koliko iznosi vaša neto plata: www.brutto-netto-rechner.info

PORESKE KLASE U NEMAČKOJ (STEUERKLASSE)

Za obračun poreza na dohodak (porez na platu) u Nemačkoj postoji šest poreskih klasa. Poreska klasa zavisi od vašeg bračnog statusa, odnosno, ako ste u braku ili živite u registrovanoj bračnoj zajednici, morate da rasporedite prihode između vas i vašeg partnera. U nekim slučajevima je moguće odabrati različite poreske klase.

Svaka poreska klasa ima određene različitosti. Elementi po kojima se razlikuju su:

Grundfreibetrag (neoporezivi dohodak): To je iznos novca na koji ne plaćate porez jer se smatra da sa iznosom koji je niži od toga niste u mogućnosti da preživite i platite osnovne životne potrebe. Ovaj iznos je kod svake poreske klase različit i menja se svake godine. Ova svota novca je zove još i egzistencijalni minimum.

Arbeitnehmerpauschbetrag (Werbungskosten): Smatra se da kao radnik imate određene troškove prilikom obavljanja posla (putne troškove, garderoba, školovanje i slično), tako da vam je u poreskoj klasi određeno i koliki iznos troškova mogu da vam se priznaju (uglavnom 1000 evra u startu, s tim da kod prijave poreza možete da dokažete i veće troškove).

Kinderfreibetrag: To je poreska olakšica koju ostvarujete na osnovu dece. Ovaj iznos je definisan i stoji na raspolaganju podjednako kao i Kindergeld (dečiji dodatak). Važno je da znate da ne možete dobijati Kindergeld i računati na Kinderfreibetrag, jer jedno nadomešćuje drugo. Šta vam se više isplati, da li da primate dečiji dodatak ili da vam se odbija porez, možete da proverite u Finanzamt-u (poreska uprava).

Der Alleinerziehendenentlastungsbetrag: U pitanju je poreska olakšica za samohrane roditelje. Uslov za ovu olakšicu je da u domaćinstvu nosioca poreza živi bar jedno maloletno dete.

PORESKE KLASE SE OBELEŽAVAJU RIMSKIM BROJEVIMA OD I DO VI

PORESKA KLASA I

Prva poreska klasa se odnosi na samce i razvedene zaposlene kao i na zaposlene čiji supružnici žive u inostranstvu ili koji žive trajno razdvojeni od supružnika. Od 2018. godine i udovci spadaju u ovu kategoriju, ukoliko je supružnik preminuo pre 01. januara 2017. godine. U poresku klasu I spadaju i zaposleni koji imaju ograničenu poresku obavezu ili koji su zaključii registrovano životno partnerstvo.

PORESKA KLASA II

U poresku klasu II spadaju zaposleni iz poreske klase I ukoliko imaju pravo na poresku olakšicu za samohrane roditelje. Uslov je da je zaposleni samohrani roditelj i da u njegovom domaćinstvu živi najmanje jedno dete koje ima pravo na dečiji dodatak i koje kod njega ima prijavljeno prebivalište. Ukoliko dete ima prijavljeno prebivalište kod više osoba, pravo na poresku olakšicu po pravilu pripada samohranom roditelju koji ostvaruje pravo na dečiji dodatak. Ukoliko zaposleni živi u vanbračnoj zajednici ili u registrovanom životnom partnerstvu, ova poreska olakšica se ne može odobriti. Isto važi u slučaju da zaposleni vodi zajedničko domaćinstvo sa nekom drugom punoletnom osobom za koju mu ne pripada dečiji dodatak. Međutim, ova odredba se ne primenjuje, ukoliko ta osoba finansijski ili praktično nije u stanju da učestvuje u domaćinstvu.

U svakom kalendarskom mesecu, u kojem uslovi za poresku olakšicu nisu ispunjeni, zaposleni gubi pravo na poresku klasu II. Poreska uprava sme da unese poresku klasu II u eletkronsku poresku karticu (ELStAM) samo ako zaposleni dostavi pisanu izjavu da ispunjava uslove za poresku olakšicu za samohrane roditelje i da mu je poznata obaveza da odmah poništi poresku klasu II, ako te uslove više ne ispunjava. U tu svrhu zaposleni može da upotrebi odgovarajuće formulare poreske uprave.

PORESKA KLASA III

Poreska klasa III se odnosi na zaposlene u braku, ukoliko oba supružnika žive u zemlji, ne žive trajno razdvojeni i ukoliko supružnik zaposlenog ne ostvaruje primanja na osnovu radnog odnosa ili je na osnovu niskih primanja raspoređen u klasu V. Ova poreska klasa se isplati samo ako vaš bračni drug ili životni partner nije zaposlen ili znatno manje zarađuje. Ako se odlučite za porezni razred III, a vaš bračni drug ili životni partner je takođe zaposlen, tada će on ili ona biti pridružen poreskoj klasi V.

PORESKA KLASA IV

Poreska klasa IV važi za zaposlene u braku, ukoliko oba supržnika ostvaruju dohodak iz radnog odnosa, žive u zemlji i ne žive trajno razdvojeni.

PORESKA KLASA V

Poreska klasa V važi samo za zaposlene u braku, kao kombinacija sa poreskom klasom III. Zahtev za odobrenje ove kombinacije supružnici podnose zajedno i na ovaj način ostvaruju poresku olakšicu kao bračni par. Poreska klasa V se umesto klase IV primenjuje na jednog od supružnika, dok se drugi supružnik raspoređuje u poresku klasu III. Klasa V se odobrava supružniku sa manjim primanjima.

PORESKA KLASA VI

Poreska klasa VI odnosi se na zaposlene koji ostvaruju dohodak od više poslodavaca i podrazumeva odbijanje poreza na dohodak iz drugog i ostalih radnih odnosa. Odbijanje poreza na dohodak na osnovu poreske klase VI trebalo bi da izvrši poslodavac od koga dobijate nižu platu (umanjen za eventualne olakšice).

KADA SE MENJA PORESKA KLASA?

Poresku klasu treba da promenite onog trenutka kada se životna situacija ili struktura primanja promeni.

Poresku klasu možete da promeniti samo jedan put godišnje.

Najčešći razlozi za promenu poreske klase su sklapanje braka, razvod, rođenje deteta, gubitak supružnika, povećanje plate jednog od supružnika ili ako počenete da radite još jedan posao. Promene koje imaju smisla su:

Razvod – iz poreske klase 3, 4 ili 5 u 1

Sklapanje braka – iz poreske klase 1 ili 2 u 4

Rođenje deteta kod samohranog roditelja – iz poreske klase 1 u 2

Povećanje plate jednog od supružnika – iz poreske klase 4 i 4 u poresku klasu 3 i 5.

Formular za promenu poreske klase možete pronaći ako kliknete na sledeći link:

www.steuertipps.de/downloads/article/s-mm-105/1/Antrag_Steuerklassenwechsel.pdf

Što bolje upoznate poreski sistem Nemačke i bolje savladate finansijske termine lakše ćete funkcionisati i bolje ćete upoznati zemlju u kojoj se finansijska pismenost podrazumeva.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.