sklapanje braka i spajanje porodice u nemackoj

Sklapanje braka i spajanje porodice u Nemačkoj jedna je od najbitnijih stavki za mlade bračne parove. Ukoliko imate srpsko državljanstvo i planirate da ‘stanete na ludi kamen’ u Nemačkoj ili ste već u braku u Srbiji, a partner vam je našao posao u Nemačkoj i planirate da mu se pridružite, u ovom tekstu ćete naći sve informacije koje su vam potrebne da započnete ovu proceduru.

Kako sklopiti brak u Nemačkoj?

Sklapanje braka i spajanje porodice u Nemačkoj nije najlakši proces kroz koji treba da prođe jedan par.

Najbolje je da se prvo partner koji živi u Nemačkoj raspita u kancelariji matičara šta je sve potrebno od dokumentacije.

Partner koji živi u Srbiji treba u Ambasadi SR Nemačke da podnesete zahtev za vizu za sklapanje braka. Za to će od dokumentacije biti potrebno sledeće:

 • Potvrda o prijavi sklapanja braka kod matičnog ureda u Nemačkoj koja sadrži napomenu da su ispunjeni svi uslovi za sklapanje braka, kao i planirani datum venčanja.
 • Kopije pasoša ili lične karte partnera, a ukoliko nije nemački državljanin i potvrda o njegovom boravišnom statusu (kopije boravišne dozvole).
 • Potvrda o prebivalištu partnera u Nemačkoj (prijava stana) ne starija od 6 meseci.
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika –  osnovno znanje nemačkog jezika koje se dokazuje potvrdom o položenom ispitu na nivou A1 (Deutsch-A1). U Srbiji se ispit može polagati u Gete institutu, Austrijskom kulturnom centru (ÖSD) ili u Školi za učenje stranih jezika koja je sertifikovana prema TestDaF-u ili Telc-u.
 • Ukoliko partner u Nemačkoj nema nemačko državljanstvo, potrebno je da dostavio potvrdu o tome da može da izdržava sebe i vas na osnovu sopstvenih prihoda (garantno pismo ili izveštaj o plati za protekla tri meseca ili aktuelan izveštaj poreskih organa), kao i fotokopiju dozvole boravka iz koje se vidi svrha boravka na osnovu koje mu je izdata dozvola.
 • Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete.

Sam brak ne podrazumeva automatsko pravo boravka, tako da nakon venčanja u Nemačkoj podnosite zahtev za boravišnu dozvolu, koja se zatim nekoliko godina produžava uz potvrdu da ste i dalje u braku (pod uslovom da i bračni partner i dalje ima dozvolu boravka ukoliko nije nemački državljanin), da biste na kraju (najčešće posle 3-5 godina) imali mogućnost da dobijete trajnu dozvolu boravka.

Pridruživanje bračnom drugu u Nemačkoj – spajanje porodice

Poslednjih godina sve veći broj ljudi iz Srbije nalazi posao u Nemačkoj, na osnovu čega dobija boravišnu dozvolu. Mnogi od njih imaju porodice koje žele da povedu sa sobom.

Da bi bračni partner i deca iz Srbije dobili vizu i dozvolu boravka u Nemačkoj, moraju za to da podnesu posebne zahteve u ambasadi.

porodica u nemackoj

Prilikom podnošenja zahteva za vizu za pridruživanje bračnom drugu/životnom partneru, biće vam potrebna sledeća dokumentacija:

 • Izvod iz matične knjige venčanih ili potvrda o registrovanoj zajednici (original i dve kopije). Ukoliko dokument nije na nemačkom jeziku ili međunarodnom obrascu, obavezno je priložiti sudski overen prevod sa apostilom.
 • Kopije pasoša ili lične karte partnera, a ukoliko nije nemački državljanin i kopija boravišne dozvole.
 • Potvrda o prebivalištu bračnog druga/partnera u Nemačkoj (prijava stana) ne starija od 6 meseci.
 • Potvrda bračnog druga/životnog partnera da može da izdržava sebe i vas na osnovu sopstvenih prihoda.
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika –  osnovno znanje nemačkog jezika koje se dokazuje potvrdom o položenom ispitu na nivou A1 (Deutsch-A1). U Srbiji se ispit može polagati u Gete institutu, Austrijskom kulturnom centru (ÖSD) ili u Školi za učenje stranih jezika koja je sertifikovana prema TestDaF-u ili Telc-u.

Ukoliko imate decu, potrebno je da za svako dete podnesete zahtev za vizu za pridruživanje roditeljima. Deca od 3-16 godina moraju da uz pratnju jednog roditelja ili staratelja dođu lično na šalter prilikom podnošenja zahteva za dobijanje vize, ili uz pratnju odrasle osobe sa overenim ovlašćenjem roditelja ili staratelja.

Deci je za ovu vrstu vize potrebna sledeća dokumentacija:

 • Izvod iz matične knjige rođenih u originalu, koji ukoliko nije na nemačkom jeziku ili međunarodnom obrascu, mora da ima i sudski overen prevod sa apostilom.
 • Pisana izjava roditelja u Srbiji da je saglasan da dete putuje u Nemačku sa drugim roditeljem radi trajnog preseljenja (uz prevod sa apostilom i po dve fotokopije), osim u slučaju kada je roditelj u Srbiji lišen roditeljskog prava ili je preminuo, o čemu treba dostaviti dokaze.
 • Potvrda o prebivalištu u Nemačkoj: prijava stana (ne starija od 6 meseci).
 • Ukoliko roditelj u Nemačkoj nema nemačko državljanstvo, dužan je da dostavi potvrdu da može da izdržava porodicu na osnovu sopstvenih prihoda (garantno pismo ili izveštaj o plati za protekla tri meseca ili aktuelan izveštaj poreskih organa, kao i fotokopiju dozvole boravka).
 • Ukoliko dete starije od 16 godina treba da se pridruži roditelju u Nemačkoj, neophodno je dostaviti potvrdu o znanju jezika na nivou C1. Ova potvrda nije potrebna, ukoliko se dete preseli u Nemačku zajedno sa oba roditelja ili sa jednim roditeljem koji ima puno starateljstvo nad detetom. Priznaju se samo sertifikati izdati od strane Goethe-Instituta, ÖSD kao i Škola za učenje stranih jezika koje su sertificirane prema TestDaF-u ili Telc-u.

Sklapanje braka i spajanje porodice u Nemačkoj – Obavezno znanje nemačkog jezika

Prilikom podnošenja zahteva za nemačku vizu za spajanje porodice strani bračni partner mora da dokaže da bar na jednostavan način može da se sporazumeva na nemačkom jeziku.

Ovo je predviđeno Zakonom o boravku stranaca, a sa ciljem da strani državljani od samog početka budu sposobni da učestvuju u društvenom životu, da im se olakša učešće na kursu o integraciji, a samim tim i proces integracije u nemačko društvo. Dakle, neophodno je makar poznavanje jezika na nivou A1, što se dokazuje dostavljanjem sertifikata jedne od gore navedenih institucija.

Međutim, odeljenje za vize Ambasade Nemačke često dodatno proverava znanje nemačkog jezika kako bi se potvrdila verodostojnost i aktuelnost sertifikata.

Ukoliko supružnik u Nemačkoj poseduje plavu kartu i ima visoko obrazovanje ponekad nije neophodan dokaz o poznavanju jezika. Međutim ovi uslovi se menjaju s vremena na vreme, a najaktuelniju informaciju ćete svakako dobiti u ambasadi neposredno pre podnošenja zahteva.

Korisni linkovi:

Ambasada SR Nemačke u Beogradu: www.belgrad.diplo.de/Vertretung/belgrad/sr/00/Visa.html

Gete institut: www.goethe.de

Gete institut Beograd: www.goethe.de/belgrad

ÖSD:  www.osd.at

TestDaf : www.testdaf.de/index.php

Telc GmbH:  www.telc.net

Deutsche Welle:  www.dw-world.de

Savezna Kancelarija za migraciju i izbeglice www.integration-in-deutschland.de

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

  ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust