Pre potpisivanja ugovora sa nemačkim poslodavcem, potrebno je da pročitate detaljno od početka do kraja sadržaj ugovora. Ugovor potpisujete vi i poslodavac.

ŠTA TREBA DA SADRŽI UGOVOR O RADU?

 1. Vaše ime i adresu, naziv firme i adresu firme.
2. Datum početka ugovora – datum od koga zvanično postajete zaposleni u firmi.
3. Trajanje ugovora – da li vaš ugovor traje određeni vremenski period, rok trajanja ugovora?
4. Probni rad – koliko dugo traje probni rad, a ovo je period u kome vi ili poslodavac možete veoma brzo raskinuti ugovor.
5. Mesto rada – treba da bude navedeno tačno mesto gde radite, a ako ćete da radite na različitim mestima, ta mesta treba da budu navedena u ugovoru.
6. Opis posla – zadaci koji se očekuju od vas u firmi treba da budu jasno navedeni.
7. Naknada – koliko ćete biti plaćeni za svoj rad, da li firma dodeljuje stimulativne bonuse, da li je plaćen prekovremeni rad za praznike, vikendima i van vašeg uobičajenog radnog vremena, zatim, da li naknadu za rad možete da očekujete početkom, sredinom ili krajem meseca. *Napomena: ugovor o naknadi obično sadrži bruto iznos. Od bruto iznosa, određeni deo vaše zarade treba da obezbedi poreske i socijalne doprinose.
8. Radno vreme – koliko sati ćete raditi na nedeljnom nivou.
9. Godišnji odmor – koliko dana godišnje imate pravo na odmor.
10. Otkazni rok – koliko unapred treba da obavestite poslodavca o raskidanju ugovora o radu. Otkazni rok traje obično od jednog do tri meseca.
11. Kolektivni ugovori – pored ugovora o radu, postoje i posebni propisi. U mnogim granama industrije postoje sporazumi između sindikata i poslodavaca, a sporazumi se odnose na pregovore o naknadama, bonusima, praznicima i uopšte o interesima zaposlenih. Ovo su tzv. radni sporazumi. Ukoliko pitate poslodavca, ovi dogovori mogu da se odnose i na vas, pa je neophodno da se ta stavka navede u ugovoru.

SINDIKATI U NEMAČKOJ

Sindikati su nezavisni od političkih stranaka i deluju nezavisno od države. Radnici se u sindikatima mogu zalagati za pravedno plaćanje, bolje radne uslove i pravedno radno vreme. Sindikati mogu da organizuju štrajkove i zaključuju kolektivne ugovore, ali mogu ida sklapaju s poslodavcima sporazume na nivou firme.

Sindikati u Nemačkoj (nem. DGB) su ujedinjeni, a osam najvažnijih nemačkih sindikata broji oko 6 miliona članova. Kao član sindikata ćete dobiti podršku u vezi s brojnim pitanjima iz područja rada. Već od prvog dana članstva možete dobiti individualne savete u vezi s pitanjima radnog ili socijalnog prava. Nakon 3 meseca članstva na raspolaganju vam stoji i besplatna pravna zaštita sindikata. Pravna zaštita se odnosi na sporove koji proizilaze iz radnog odnosa ili se tiču socijalnog osiguranja.

U mnogim firmama se ne poštuju sva prava zaposlenih. Često se ne plaća prekovremeni rad ili se preti otkazom u slučaju bolesti. Vama kao pojedincu nije lako da se izborite za svoja prava kod poslodavca, naročito ako ne poznajete nemačke zakone. Ako ste član sindikata, onda se zajedno sa kolegama možete angažovati za poboljšanje vaše situacije na radnom mestu.

Osim toga naknade se povećavaju najčešće delovanjem sindikata kroz pregovore sa poslodavcima za bolje radne uslove i veće naknade. Sindikati u Nemačkoj su organizacije koje finansiraju i održavaju članovi.

Članarina iznosi između 1 i 1,5 % vaše mesečne bruto plate. Ako ste nezaposleni, plaćate nižu članarinu. Vaš poslodavac neće dobiti informaciju o tome da ste član sindikata. Koji sindikat je pogodan za vas, možete dobiti direktno u jednom od savetovališta, kod sindikata ili kod Nemačkog saveza sindikata (DGB-a).

Sindikati udruženi u Nemački savez sindikata (nem. DGB):
www.igbau.de
www.igbce.de
www.evg-online.org
www.gew.de
www.igmetall.de
www.ngg.net
www.gdp.de
www.verdi.de

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.