Nemački zdravstveni sistem je jedan od najboljih na svetu. Prema zakonu, svi stanovnici su u obavezi da budu osigurani kako bi mogli da se leče bolnički ili ambulantno. Ukoliko živite i radite u Nemačkoj, imate pravo na subvencionisane zdravstvene usluge. To znači da ako ste regularno zaposleni, imate polovinu plaćenih troškova od strane poslodavca, a drugu polovinu plaćate vi. Vaš udeo u osiguranju iznosi 7.3% od bruto plate.

U Nemačkoj je zastupljen dualni sistem koji se sastoji od zakonskog zdravstvenog i privatnog zdravstvenog osiguranja. Zakonsko zdravstveno osiguranjeje dostupno svakome, a za privatno zdravstveno osiguranje postoje određeni uslovi.Oko 90% stanovništva je pokriveno zakonskim zdravstvenim osiguranjem.

KAKO SE OBRAČUNAVAJU DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Osnova za doprinose zakonskog zdravstvenog osiguranja je ukupan bruto prihod od koga se naplaćuje uniformna stopa doprinosa u visini 14.6% i ona se deli podjednako na osiguranika i poslodavca sa po 7,3 %. Ako se prekorači prag doprinosa u iznosu od 4.425 evra mesečno, prihod iznad toga ne igra nikakvu ulogu u obračunu doprinosa. U zakonskom zdravstvenom osiguranju deca i bračni partner mogu takođe besplatno da se osiguraju preko porodičnog osiguranja.

Privatnom zdravstvenom osiguranju ne može da pristupi svako. Zaposleni koji zarađuju više od 4.950 evra mesečno bruto, mogu da pristupe privatnom zdravstvenom osiguranju, ali su u obavezi da otkažu obavezno osiguranje. Privatna zdravstvena osiguranja često zahtevaju minimalni period stalnog prebivališta u Nemačkoj. Strani osiguranici moraju da dokažu dugoročni period osiguranja. Mnoge privatne osiguravajuće firme za ovu grupu nude posebne tarife koje su prilagođene potrebama i trajanju boravka.

Ako se traži privatno zdravstveno osiguranje, postavljaju se detaljna pitanja o vašem zdravstvenom stanju i neophodna je detaljna zdravstvena kontrola. U slučaju da se vratite u zemlju porekla, zdravstvena zaštita koja je važila u Nemačkoj prestaje.

Doprinosi privatnog zdravstvenog osiguranja se usaglašavaju nezavisno od prihoda sa zdravstvenim stanjem, starošću i obimom usluge.

Ponuda privatnog zdravstvenog osiguranja je mnogo obimnija od zakonskog zdravstvenog osiguranja, a usluge je moguće prilagoditi individualno.Sistem privatnog osiguranja funkcioniše tako što sve troškove lečenja plaća osiguranik unapred, a osiguranje refundira troškove naknadno.

Ukoliko ste radnik na privremenom radu u Nemačkoj, a imate socijalno osiguranje u zemlji porekla, u obavezi ste da i u Nemačkoj pristupite nekom zdravstvenom osiguranju.

Takođe, za građane koji dolaze iz NON EU zemalja, uz radnu i boravišnu dozvolu, važe propisi o obaveznom pristupanju nekom zdravstvenom osiguranju.

 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA STUDENTE U NEMAČKOJ

Ukoliko želite da studirate u Nemačkoj, morate da zaključite ugovor sa nekim osiguravajućim društvom. Do tridesete godine postoji obavezno zakonsko zdravstvemo osiguranje, a samo u izuzetnim slučajevima postoji mogućnost da se odobri privatno zdravstveno osiguranje. Treba da imate u vidu da ako potpišete ugovor sa privatnim zdravstvenim osiguranjem, nećete moći do kraja studija da ga zamenite državnim.

Većina studenata biradržavno (zakonsko) zdravstveno osiguranje jer su tarife mnogo povoljnije od privatnog osiguranja. Trenutno mesečni dodaci iznose oko 50 evra.

Informacije o zdravstvenom osiguranju i tarifama za studente pogledajte na sledećim linkovima:

Državno zdravstveno osiguranje: www.vdek.com/gesetzliche_krankenversicherung.html

Privatno zdravstveno osiguranje: www.pkv.de

U nekim slučajevima Nemačka priznaje privatno osiguranje drugih zemalja, što znači da troškove lečenja student plaća sam, a osiguranje iz zemlje porekla mu naknadno refundira troškove lečenja i lekova.

Ukoliko student pređe starosnu granicu od trideset godina, gubi pravo da državno zdravstveno osiguranje sa povoljnim tarifama za studente. U tom slučaju student mora sam da se prijavi za državno zdravstveno osiguranje ili da potpiše ugovor sa nekim privatnim osiguranjem.

Više informacija na linku: www.internationale-studierende.de.

U Nemačkoj važe zdravstvena osiguranja iz sledećih zemalja: članice Evropske unije, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Izrael, Lihtenštajn, Maroko, Makedonija, Norveška, Švajcarska, Srbija, Tunis i Turska. Sa tim zemljama Nemačka je potpisala Sporazum o socijalnom osiguranju.

Ako je osiguranje iz zemlje kandidata priznato u Nemačkoj, onda mu je za upis na fakultet potrebna potvrda da je oslobođen obaveze osiguranja kod zakonski propisanih nosilaca osiguranja u Nemačkoj. Pre upisa na fakultet, kandidat mora da zatraži potvrdu od nekog zakonski propisanog zdravstvenog osiguranja. Treba imati na umu da se, nakon vađenja te potvrde, sopstveno osiguranje ne može zameniti sa nekim drugim nemačkim zakonskim zdravstvenim osiguranjem.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.