Preterit u nemačkom jeziku

Za izražavanje prošlosti nemački jezik koristi tri različita vremena, a to su perfekat, preterit i pluskvamperfekat. Budući da je ranije već bilo reči o perfektu, u ovom tekstu ćemo detaljnije objasniti šta je preterit u nemačkom jeziku.

Dakle, preterit je prosto prošlo vreme – to znači da se gradi samo od određenog oblika glavnog glagola bez upotrebe pomoćnog glagola, što je inače slučaj kod perfekta.

Kod ovog vremena je najpre bitno razlikovati slabe glagole od jakih, budući da grade preterit na različite načine.

Građenje preterita na primeru slabog glagola

kaufen → kauf (preteritna osnova) + nastavci za lica

1. ich kauf-te                      1. wir kauf-ten
2. du kauf-test                   2. ihr kauf-tet
3. er/sie/es kauf-te            3. sie kauf-ten

Građenje preterita na primeru jakog glagola

sehen sah (kod preteritne osnove dolazi do smene vokala, u ovom slučaju je E prešlo u A) + nastavci za lica

1. ich sah                              1. wir sah-en
2. du sah-st                          2. ihr sah-t
3. er/sie/es sah                    3. sie sah-en

 Kod jakih glagola, dakle, dolazi do glasovnih promena koje mnogim učenicima zadaju probleme. Uglavnom je najbezolnije naučiti smenu vokala napamet, jer ćete svakako i kod pravila (ukoliko ih ima) naići na razna odstupanja. Bilo kako bilo, u svakom slučaju možemo probati da vam ovu poteškoću pojednostavimo što je više moguće, pa smo tako izvukli neke najčešće slučajeve promene vokala kod preterita jakih glagola:

E → A  sehen – sah, helfen – half, brechen – brach, sprechen – sprach, treffen – traf, essen – aß…

I → A trinken – trank, springen – sprang, schwimmen – schwamm, sitzen – saß, finden – fand…

EI → IE schreiben – schrieb, bleiben – blieb, heißen – hieß, entscheiden – entschied…

EI → I unterstreichen – unterstrichen, vergleichen – verglichen, beißen – biss, streiten – stritt…

A → U fahren – fuhr, schlagen – schlug, einladen – einlud, backen – buck, tragen – trug…

Ipak, ništa od ovoga ne bi bilo teško da nemamo još i treću kategoriju promene glagola u preteritu, a to su mešoviti glagoli. Kako im i samo ime kaže – predstavljaju mešavinu slabih i jakih glagola, što znači da u preteritu dobijaju -te nastavke kao slabi glagoli a takođe se odlikuju i smenom vokala kao jaki.

Građenje preterita na primeru mešovitog glagola

kennen kann + nastavci za lica

1. ich kannte                        1. wir kannten
2. du kanntest                      2. ihr kanntet
3. er/sie/es kannte              3. sie kannten

Prema ovom šablonu menjaju se još i glagoli nennen, rennen, brennen, wissen, bringen, denken.

Kada savladate navedena pravila, potrudite se da što više vežbate primenu istih, a onda ćete i sami primetiti da sve više i lakše koristite preterit u nemačkom jeziku.

Pročitajte: Kurs nemačkog jezika – AKCIJSKA CENA!

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust