Reči wann, wenn i als mogu da predstavljaju poteškoću onima koji uče nemački jer se uglavnom prevode rečju „kad“ pa je potrebno znati razlike među njima i pravila za upotrebu kako bi se adekvatno koristile.

 WANN

Wann je upitna reč kojom pitamo za vreme dešavanja neke radnje. Koristi se i u direktnim, i u indirektnim pitanjima. Na primer:

Wann bist du geboren? – Kada si rođen?

Kannst du mir sagen, wann du geboren bist? – Možeš li mi reći kada si rođen?

 WENN

1) Wenn se koristi u zavisnoj rečenici uz radnju koja se ponavljala u prošlosti. Često se koristi sa priloškim odredbama immer (uvek) ili jedes mal (svaki put). Na primer:

Wenn Peters Mutter krank war, kochte Peter (immer) für sie.- Kad (god) je Peterova majka bila bolesna, Peter je (uvek) kuvao za nju.

2) Wenn se koristi u zavisnoj rečenici uz radnju koja će se desiti u budućnosti (u vremenskim rečenicama). Na primer:

Das mache ich, wenn ich zurückkomme. – Uradiću to kada se vratim.

3) Wenn se koristi u zavisnoj rečenici uz radnju koja se ponavlja u sadašnjosti, odnosno, uz radnju koja se uvek dešava kada se ostvare određeni uslovi. U tim slučajevima, wenn može da se prevede kao „svaki put kada“.  Na primer:

Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause.- (Svaki put) kada pada kiša, ostajem kod kuće.

 ALS

1) Als se koristi u zavisnoj rečenici uz radnju koja se desila u jednom trenutku u prošlosti (nije se ponavljala). Na primer:

Als Peters Mutter krank war, kochte Peter für sie.- (Jednom) Kad je Peterova majka bila bolesna, Peter je (tada) kuvao za nju.

2) Als se koristi u zavisnoj rečenici uz stanje koje je trajalo u prošlosti, ali se nije ponovilo, odnosno, više ne traje.

Als ich klein war, habe ich in Berlin gewohnt. – Kada sam bio mali, živeo sam u Berlinu. (*Samo jednom sam bio mali, a ne dva ili više puta).

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust